OLAV GARVIK olav.garvik@bergens-tidende.noLønns— og personalsjef Gudmund Sørensen opplyser til Bergens Tidende at kommunen nå vil gå nye veier for å beholde den eldre arbeidskraften.Fra 1. april blir det satt i verk flere tiltak som skal friste folk over 62 år til å bli stående i arbeid lengst mulig.I 1999 valgte 38 prosent av 62-åringene å benytte seg av AFP-ordningen. Men i fjor sank tallet til ca. 15 prosent, trolig fordi man ante at kommunen ville foreta seg noe for å snu denne utviklingen, slik Sørensen vurderer det. Mindre vask - færre vakter Ett av tiltakene blir å tilby den enkelte arbeidsplass 10.000 kroner for hvert årsverk i denne aldersgruppen. Det vil i praksis bety at en renholder for eksempel kan bruke denne summen til å kjøpe seg fri fra å vaske en del arealer, eller at en som arbeider i helsesektoren kan kjøpe seg fri fra en del helgevakter.- Dette er ment som et agn for å gjøre hverdagen lettere for dem som vurderer å gå av med AFP, sier Sørensen. Sluttvederlaget Et annet tiltak er å tilby et sluttvederlag på 12.000 kroner for 62-åringer som går med på å stå et år lenger i arbeid. Summen stiger til det dobbelte hvis de velger å fortsette til 64 år, og til 36.000 hvis de står i arbeid ytterligere et år.Lønns- og personalsjefen sier rett ut at "dess mer penger vi betaler ut, dess mer sparer vi!"Den avtalefestede pensjonen for folk over 62 er med andre ord blitt for dyr både på den ene og den andre måten for en så pass stor kommune som Stord som har om lag 1.100 ansatte, understreker Sørensen.Sørensen er også glad for å ha fått de involverte arbeidstakerorganisasjonene og andre berørte instanser med på disse tiltakene som er banebrytende i sitt slag, i hvert fall på våre kanter.