De fem storbyene Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø har dannet et eget prosjekt for å fokusere på storbyenes rolle som lokomotiv for sine regioner.

— I 50 år har vi diskutert distriktspolitikk her i landet. Nå ønsker vi å reise en debatt om bypolitikk, sier Frank Jenssen (H), fungerende varaordfører i Trondheim, etter at det første møtet i styringsgruppen for storbyprosjektet ble holdt i Bergen mandag.

Ordførere og rådmenn i de fem storbyene var samlet for å drøfte hvordan disse storbyene skal få tilført nye oppgaver.

Ordfører Bjørg Wallevik (H) i Kristiansand sier at det ikke dreier seg om konfrontasjon mellom storbyen og dens omland, men om en samhandling for økt vekst i hele regionen. I flere av storbyene har omlandet de siste årene hatt større vekst enn storbyen.

(NTB)

Anne-Grethe Strøm-Erichsen