Dermed får Bergen innfridd søknaden om å få kontroll med kollektivtrafikken innenfor kommunegrensene, herunder pengene som brukes på tilbudet.

Dette er stor seier for de partier som har jobbet for dette. Bergen Høyre har i mange år ment at Bergen som storby har spesielle kollektivpolitiske behov og blir nedprioritert i fylkeskommunens budsjetter. Oslo får betydelig større overføringer enn Bergen.

I kollektivmeldingen har samarbeidsregjeringen varslet satsing på kollektiv i storbyene. Dette er helt nødvendig. Kollektivandelen i Bergen på 12 prosent er så lav at man knapt kan kalle det for kollektivtilbud. I meldingen fikk regjeringen flertall for en forsøksordning med endret ansvarsdeling for transportsektoren i byområdene. Her kan det følge med økonomiske midler. Derfor er det en gladmelding at statsråden nå har overkjørt fylkeskommunen i deres forsøk på å tviholde på dette i Bergen.

Bergen får i størrelsesorden 10 millioner i direkte kollektivsubsidier hvert år. Dette er en liten andel av kollektivbudsjettet i fylket, men har vist seg umulig å endre. Når Bergen får et selvstendig ansvar, øker muligheten politisk for å kunne få opp disse bevilgningene ved at det blir mer synlig hvordan bytilbudet prioriteres. I den grad dette skjer uavhengig av bevilgningene til fylket, vil det ikke gå ut over tilbudet i resten av fylket. Tvert imot kan denne oppgavefordelingen bedre tilbudet i øvrige deler av Hordaland.

Fylkespolitikerne Arne Jakobsen og Gisle Handeland fra Arbeiderpartiet er rasende over beslutningen. Til tross for at utviklingen har vært katastrofal for Bergen, ville de tviholde på denne oppgaven. Kranglingen mellom Jakobsen og hans partifeller i Bergen er et lite imponerende skue.

Når det gjelder tilbudet til reisende mellom omegnskommunene og Bergen, så må dette ikke bli dårligere. Samordning er viktig. Nøyaktig samme problemstillingen har man i Oslo, som også har ansvaret for eget kollektivtilbud. Dette lar seg greit løse.

Bergen Høyre er takknemlig for at Skogsholm her har vist politisk mot og handlekraft og har ryddet opp i krangelen om oppgavefordelingen. Skal vi oppnå et bedre kollektivtilbud i Bergen, av hensyn til miljøet og innbyggerne, så må dette få en tydelig posisjon i samferdselspolitikken. Det målet er nå nådd, men arbeidet med å få konkrete resultater av dette til beste for Bergen starter også nå.

TORBJØRN HANSEN, STORTINGSREPRESENTANT OG FORMANN BERGEN HØYRE