JOHN LINDEBOTTEN john.lindebotten@bergens-tidende.noDermed tok trafikken seg kraftig opp mot slutten av året, etter at trafikktala hadde synt bortimot utflating fyrste halvår. Auken for heile 2000 vart til slutt 1,9 prosent i høve til 1999. Det endelege talet på bilar over Nordhordlandsbrua i 2000 vart 2.947.108Dermed er det brukbare sjansar for at brutrafikken i 2001 vil passera tre millionar. Den gjennomsnittlege trafikken pr. døgn i 2000 slutta på 8052. Bomtakstane på Nordhordlandsbrua har vore uendra sidan opninga, og Hordaland fylkeskommune har ingen planar om auke. Med dagens trafikk vil brua vera nedbetalt om fem år.