Nettopp denne muligheten, som ble omtalt i BT torsdag, kan gjøre det lettere for sonderingspartiene Venstre, KrF og Høyre å finne ut hva de i fellesskap skal mene om gasskraftutbygging i Norge.

Venstre og KrF er beinharde motstandere av gasskraftverk som slipper klimagassen CO2 ut i luften, mens Høyre mener det er helt greit. På statsbudsjettet

— Dette er nettopp det vi trenger akkurat nå. Vi bruker kjent teknologi, kobler den med en del nye elementer, og i stedet for forurensende utslipp til luft, får vi et sluttprodukt som det er stort behov for, sier Ingmar Ljones, nyvalgt stortingsrepresentant fra KrF i Hordaland, til Bergens Tidende. Og han legger til:

— Jeg mener det bør komme forskningspenger til dette på statsbudsjettet for 2002.

Gasskraftselskapene Naturkraft og Industrikraft Midt-Norge har bekreftet overfor BT at de er interessert i å ta i bruk denne teknologien, som er utviklet av Olav M. Kvalheim, professor i kjemi ved Universitetet i Bergen.

Kvalheim ser for seg et gasskraftverk uten skorstein, der røykgassene, i første rekke NOx og klimagassen CO2, benyttes til produksjon fõr til oppdrettsfisk, et produkt som det vil være et stort og økende marked for både i Norge og i alle andre land der fiskeoppdrettpå Vestlandet. Ett av to alternativer

Hilde Frafjord Johnson, KrFs miljøtalskvinne, deler Ljones begeistring for Kvalheims prosjekt. Tirsdag 25.september, bare noen timer før bruddet i sonderingene om ny regjering, tok hun i mot Olav M. Kvalheim og daglig leder Ove Lunde i Petroleumsrådet på Stortinget.

— Dette er et veldig spennende prosjekt, og ett av to alternativer for hvordan man skal håndtere røykgassene fra et gasskraftverk. Det andre alternativet er å deponere utslippene, sier Hilde Frafjord Johnson til BT.

— Mange vil kanskje mene at det er lurere å bruke røykgassene til noe nyttig enn å grave dem ned?

— Nå skal ikke jeg gå nærmere inn på hva vi har tenkt å gjøre, men sentrumspartiene har gått inn for å bruke store statlige beløp til forsking på dette, sier Frafjord Johnson.

Kvalheim leder

— Det er genialt, det som Kvalheim har kommet frem til. Ingen andre prosjekter av denne typen har kommet så langt i utvikling. Det kan godt hende at Kvalheim vinner kappløpet om miljøvennlig utnyttelse av gassen fra gasskraftverk, sier Ingmar Ljones, som føler seg på hjemmebane i denne saken. I sin stilling som ordfører i Bergen har han ngasjert seg aktivt for å få utnyttet lokalt olje- og gassreservene i Nordsjøen.

— Ingen steder egner seg bedre enn Kollsnes for å utprøve denne teknologien, og det vil ha en veldig positiv effekt for vårt distrikt, sier Ingmar Ljones.