Etter at kommunestyrene i Lindås og Meland sa nei til forlenget bompengeinnkreving var det ventet at komitéen ville gjøre det samme.

Men alt håp er ikke ute for de sterkt ønskede veiprosjektene. Komitéen ønsker at det arbeides videre med alternativ finansiering for en utbygging i etapper av følgende prosjekt: RV565 Tolleshaug – Soltveit/Manger i Radøy kommune og på RV57 Isdal-Åse-Herland i Lindås kommune.