For å få budsjettet godkjent må ordfører Odd Tøsdal og kommunestyret i Lindås kutte ytterligere ni millioner kroner.

— Vi regner med å redusere antall ansatte med 25 stillinger. Vi fordeler kuttene over alle kommunens aktiviteter og legger ikke opp til å legge ned tilbud, sier Tøsdal til Bergens Tidende.

En egen gruppe har jobbet med tiltak, og forslaget skal behandles i kommunestyret i februar.

Budsjettet i Lindås var gjort opp med et driftsunderskudd på 4,3 millioner kroner.