DET er det slut med nu i och med den slakt av varg som nu föregår i Norge. Jag känner en så stor avsky för det sätt ni förvaltar vore gemensamma stam av rovdjur, att jag är beredd att inte längre besöka Norge, även om jag därmed riskerar att mista kontakten med min släkt och mina vänner i Norge.

Jag bor i skogen i Mittsverige, inom reviret för Hasselfors vargen, och känner absolut ingen bekymmer för varg, verkan för egen del eller för andra människor. Att man i dem berörde områden i Norge känner en så stor olust och rädsla för varg, skyllas den propaganda som har spridits av företrädare för bönderna och jägarna.

Fakta är att intet människa, barn, kvinna eller man har dödats av viltlevande varg i Europa dem senaste 200 åren. Att sau faller offer för varg er utom all tvivel, men 800 vargdödade sau av ett totalt årlig förlust på 100.000, som till stor del skyllas böndernas manglande uppsyn med flockarna är inte tillräcklig grund för att utrota vargstammen.

Kom till förnuft — stopp slakten.

ANDERS TØNDERtoender@bahnhof.se

SKUTT I HELGEN: Disse to ulvene ble skutt av ulvejegere i helikopter over Østerdalen i helgen. (FOTO: GORM KALLESTAD, SCANPIX)