Av Trond Hofvind,

lærer

Farten er voldsom. Vi skjønner det jo på en måte. Tiden er knapp, tempoet må opp. Men når de rømmer fra regjeringskontorene om noen måneder, er det ikke sølvtøy og malerier som vil være savnet. Etter hvert blir det avslørt at de prøvde å stikke av med allmenningene våre. Folkets felleseie og fellesarenaene rappes rett foran øynene våre. Et lite problem er det rett nok at mange av oss var med på å invitere tjuvene inn.

Individuelle valg, den enkeltes retter, markedets velsignelse og privat fortjeneste er veikartet til bandittene. Skolen som er vår viktigste fellesarena, skal privatiseres. Og der noen trekker seg tilbake, rykker andre frem. Staten tilbake, privatskolene og ulikheter mellom kommunene frem. Restene av den offentlige skolen skal preges av rangering og konkurranse. Enkle poeng og terningkast på Internett skal gi deg informasjonen som trengs for fritt skolevalg. Lærerne skal ikke lenger ha ansvar for klassen som gruppe, men være kontakt for enkeltelever.

Læreren selv er om kort tid ikke statstjenestemann, men kommunal pedagog i alenegang der hun stadig må markedsføre seg i håp om litt mer individuell lønn. Kristin C presset fellesskolen over til Forskjells-Norge i kommunene. Victor N vil modernisere i stykker restene av offentlig sektor. Erna S og Per-Kristian F sørger for at det blir enda mindre penger i ordførerlommene.

Skoleplassen har vært møtestedet for alle. Skolen bør være stedet for motkultur som kan utfordre de kaldeste og griskeste og mest menneskefiendtlige uttrykkene for vår tid. En sann allmenning. «Lufta er for alle» og «jeg går rett på, samme hvem jeg støter på», pleide vi å si som småunger.

Til og med klassen som grunnenhet i skolen vil Kristin C sprenge i filler. TV-programmet «Klassefesten» blir ikke akkurat det samme: Når de som var sammen i «blå basisgruppe tirsdag og torsdag fra klokken 9 til 12 i februar og mars i 2005, sett bort fra de som tok ut elevenes fleksitid og var i Syden disse ukene» skal samles en gang i fremtiden. Hvis altså Dan Børge lever vel eller hvis Petter Nome har krøpet tilbake til NRK for å sikre pensjonen og vil lage skolemimring i sommeråpent. Hvis NRK fremdeles finnes og fremdeles er litt allmenning og hvis ikke vi da har fått en kanal hver. Eller kanyl — intravenøst. Så vi kan sitte i hver vår døs. Med hvert vårt surround-anlegg - for oss selv. Beruset av den ultimate individualisme.

Allmenninger er møteplasser og fellesrom. Men mer dette: allmenningene ble anlagt etter branner og de skulle, når de først var der, hindre at ny ild og fordervelse spredte seg.

Vi sier ikke mer; Kristin C, Erna S, Victor N og Per-Kristian F.

Kan noen røve dem tilbake dit de kom fra? Fort ...