Hva det da som får det tidligere byråd/bystyret med fru Strøm-Erichsen og hennes drabanter i Ap samt Venstre og KrF til å plassere en bompengestasjon ved Straume bru — og som skal være i virksomhet fra 1. februar. Dette skjer samtidig som bompengesatsene økes til 15 kroner døgnet rundt, unntatt søndager og helligdager. At Høyres nye byrådsleder, fru Mæland, i BT 23.10. forsvarer bompengestasjonen på Straume, med 15 kroner i gebyr, for ikke å øke satsene i sentrumsringen ytterligere, sier klart hva vi kan forvente fra partiet Høyre fremover.

Vanlige rettsprinsipper forutsetter at urimelig forskjellsbehandling ikke skal finne sted. Men her skal en beskjeden gruppe innbyggere som bor sør for Straume bru klart forskjellsbehandles. Samtidig skal de som gjør sin arbeidsinnsats i Kokstad-området og bor på andre siden av broen få en urimelig belastning og merutgift. Å snakke om en flott ny vei (som ennå ikke er prosjektert) for beboerne i området, er ikke en kommunepolitiker verdig. Og hva skal de forhøyde satsene i sentrumsringen (som skal gå døgnet rundt) brukes til? En helt naturlig reaksjon fra det byråd og bystyre som fikk velgernes tillit i høst må være å omgjøre vedtaket om bompenger ved Straume bru. Ellers vil nok våre tillitsmenn bli oppfattet som svært lite oppegående og temmelig kort for hodet.

NIELS O. WEJSET