Det betyr i klart språk at de ville skyte på oss for å kunne ta makten i landet. Sett mot denne bakgrunn blir POT's disposisjoner både riktige og nødvendige.

I de senere år er det kommet frem opplysninger som viser at russerne på denne tid ønsket å innvardere Norge ved å gå inn gjennom Finland. Heldigvis klarte finnene å trenere det hele.

At russerne hadde gode kunnskaper om Norge viser for eksempel Viksveen-saken hvor det kom frem at spionen »Lanse» hadde forsynt dem med fakta om norske forhold gjennom mange år.

De var ganske sikkert kjent med AKP-ml's ønskede revolusjon, og de hadde dermed et godt påskudd for å komme disse »nyttige idioter» til unnsetning. I løpet av timer kunne de ypperlig utdannede spetznas-styrkene være i Norge og raskt besette nøkkelposisjoner som for eksempel radio, TV, el.-verk med mer — for deretter å innsette AKP-ml'ere som sine marionetter.

Er det ikke snart på tide at alle tidligere AKP-ml'ere nå tar konsekvensene av sine feiltrinn og kollektivt, eller enkeltmennesker, ber det norske folk om unnskyldning for sin oppførsel?

EGIL DAHLE