Vill torsk er sunn og rein mat, den forurenser ikke når den vokser opp, og forurensningen ved fangst og foredling er minimal. Det er med andre ord bare gode grunner for å ta godt vare på torskebestanden.

Fiskeriministeren kom nylig hjem fra Russland, der han forhandlet om kvoter for hvor mye som er lov å fiske av de forskjellige fiskeslagene. Disse kvotene skal settes på bakgrunn av havforskerne sine anbefalinger. I fjor ble Norge, Russland og EU enige om en fireårig kvote for hvor mye torsk som skal fiskes, dette for at næringen skulle få litt mer stabile forhold. Når kvote er satt for fire år, betyr det at man ikke kan ta hensyn til de anbefalingene havforskerne kommer med de påfølgende årene etter kvoten er satt. Landene er blitt enige om at de kan sette kvoten opp i løpet av perioden, men ikke ned.

I år bestemte Norge og Russland seg for å opprettholde den fireårige kvoten de ble enige om i fjor, selv om havforskerne sier at man må fiske mindre enn halvparten av kvoten hvis man skal klare å bygge opp torskebestanden til et biologisk forsvarlig nivå innen 2003.

Hvis vi ikke tar forskernes anbefalinger på alvor, vil dagens krise føre til fullstendig kollaps i torskebestanden. Kystsamfunnene i Nord-Norge vil rammes kraftig dersom torsken forsvinner. Vi kan ikke gamble med den viktigste fornybare ressursen vi har. Torskekvotene må reforhandles på bakgrunn av havforskernes anbefalinger. Overfisket må stoppes!

GØRIL L. ANDREASSEN, BERGEN NATUR OG UNGDOM