Mange velger å studere i Bergen på grunn av den høye akademiske kompetansen som ligger i byens utdanningsinstitusjoner, godt studiemiljø, sterk kultursatsing; og så er det jo rett og slett en trivelig by.

Mange av dem som flytter hit til Bergen for å studere kommer til byen i den delen av livet man gjerne finner seg en partner og etablerer seg. Så langt høres dette ut som en lykkelig historie. Så kommer problemet; Bergen har mange store utdanningsinstitusjoner, jeg kan nevne blant annet Universitetet i Bergen, Handelshøyskolen BI, Norges Handelshøyskole, Høgskolen i Bergen. Hvert år uteksamineres det mange dyktige mennesker som etter endt utdanning trenger en arbeidsplass.

Da er det dessverre veldig mange som ser det nødvendig å flytte til Oslo, for det er der de aller fleste kompetansearbeidsplassene ligger. I Bergen er det for få jobber for personer med høy utdanning. Et stort og dynamisk næringsliv er viktig, det gir en verdiskapning som påvirker byen på mange måter, blant annet ved en høy skatteinngang til kommunen. Som kjent er Bergen i en stor økonomisk krise, og har bruk for hver ekstra krone man kan få inn. Vi trenger en langsiktig løsning som kan hjelpe kommunen til å tjene mer penger.

Man har satset mye på offentlig forvaltning, utdanning og kultur. Nå er det på tide å utvikle næringslivet. Bergen må bli en by hvor det er attraktivt å etablere bedrifter, Bergen må bli en foregangskommune. Bergen kommune må bli en ja-kommune som folk får lyst til å være i for å bygge byen videre. Bergen trenger styring. Høyre er klare til å gi næringslivet raskere kommunal saksbehandling, mindre lover, regler og reguleringer samt forbedring av samferdselen i form av bedre veinett og utbygging av bredbånd til alle bedrifter.

Bergen trenger et næringsliv som klarer å holde på de uteksaminerte slik at ikke alle forsvinner over fjellet så fort siste eksamen er skrevet.

Christopher Brun, bystyregruppemedlem for Høyre