Dette mener vi er galskap. Selvsagt må de få behandling! Målet med norsk narkotikapolitikk må være at de som har havnet i uføret blir rusfrie og kan vende tilbake til et normalt liv.

Fengsel er i så fall ingen god løsning.

Videre mener han tydeligvis at foreldre som finner ecstasytabletter hos sine barn, skal anmelde dette til politiet. Ærlig talt, hvis foreldre politianmelder sine egne barn, hva skjer da med tillitsforholdet mellom dem? Foreldre har et særskilt ansvar for å sette grenser overfor sine barn, det er da heller ingenting i Venstres politikk som motsier dette.

Venstre arbeider for et samfunn uten narkotika. Vi går imot enhver form for legalisering av narkotiske stoffer, og vil intensivere kampen mot bakmennene som gjør kynisk profitt på tragiske menneskeskjebner.

Det er kjekt at Rambøl syntes det er nok helsepersonell her i landet (noe som for øvrig ikke er riktig), men spesielt innenfor rusbehandling og ungdomspsykiatri er tilbudet direkte mangelfullt. Mange unge narkotikamisbrukere får alvorlige psykiske lidelser.

Vi for vår del har sett nok meningsløse dødsfall som følge av feilslått narkotikapolitikk. En ansvarlig politikk vektlegger behandling – ikke straff!

ANDERS SKOGLUND, LEDER BERGEN UNGE VENSTRE OG SENTRALSTYREMEDLEM UNGE VENSTRE

SVERRE TVINNEREIM, POL. NESTLEDER BERGEN UNGE VENSTRE