La det være klart at hærverkstagging i den form vi så på Fløybanen i vår, ikke kan aksepteres, og må bekjempes. Det må etter Unge Venstres mening likevel kunne være mulig å skille mellom tagging i hærverks form og graffiti som kunstnerisk uttrykk.

Mange unge ønsker utøve graffiti på lovlig vis, en nulltoleranselinje kriminaliserer disse ungdommene. I Oslo har mann praktisert nulltoleranse siden år 2000, med det resultat at mange ressurssterke og kreative ungdommer er blitt stigmatiserte og stemplet som kriminelle. I Oslo er det forbudt å drive opplæring i og stille ut graffiti. Organisasjoner eller gallerier som gjør det, får trekk i den kommunale støtten. Denne type totalitær forfølgning av et kunstnerisk miljø hører ikke hjemme i det frie Norge.

Unge Venstre vil innføre «Københavns-modellen» som går ut på at man skiller mellom kulturell graffiti og hærverksgraffiti. Graffiti er en kunstart som er kommet for å bli, det beste er å akseptere at graffiti utøves i lovlige former. Vi må kunne bekjempe den hærverksbaserte taggingen, samtidig som vi sikrer graffitikunstnernes demokratiske rett til å uttrykke seg.

ANDERS SKOGLUND, UNGDOMSKANDIDAT