Hva er det for slags eventyr Arne Jakobsen kommer med i BT 13.5.? Ser han for seg at finnene kommer, mannsterke med støvler på og bærer bøtter fulle av norske fosser hjem til de tusen sjøers land?

Selv i Jakobsens fantasiverden kommer ikke dette til å skje. Fossene blir i Norge, og så lenge Bergen kommune taper penger på å eie dem, må gjerne andre overta. Jakobsen og jeg kan likevel gå søndagsturen og nyte norske fossefall. I tillegg kan vi være glade for at de som tar ut kraften, har kompetanse på dette området, noe som gjør at de tjener penger på det, noe som igjen skaper arbeidsplasser.

Debatten dreier seg ikke om kommunene trenger penger eller ikke, det dreier seg ikke om kalkulatorpartiet Høyre og det dreier seg ikke om man husker hvem som «fant opp elektrisiteten i kongeriket Norge» (eller andre fantasirike formuleringer fra Arne Jakobsens samlede eventyr). Det som er kjernen i spørsmålet er: Hva er det offentliges oppgaver?

Jeg syns at det offentliges oppgaver bør være å ha ansvar for kjerneoppgaver som for eksempel helse og utdanning. Andre kan godt drive skoler og sykehjem også, men det er det offentliges ansvar at det er god kvalitet på tjenestene.

Essensen i Arne Jacobsens eventyr er at en gang for lenge, lenge siden ga elektrisiteten vår oss lys og varme, noe som «gode krefter hadde samarbeidet om å oppnå». Derfor skal jeg i dag betale dyrt for dårlig service til et delvis kommuneeid kraftselskap i en kommune som heller kunne brukt energien sin på det de skal tilby byens borgere; bl.a gode skoler og nok sykehjemsplasser.

Selvfølgelig vil ikke de salgskåte liberalistene i Høyre helt uten videre selge vekk nasjonal eiendom. Det må være kontroll på det, det kan for eksempel skrives konsesjonsavtaler hvor selskapet som overtar, forplikter seg til vedlikehold, miljøvennlig drift, utbygging av infrastruktur og hva som måtte være aktuelle problemer. I tillegg til dette har vi det eksisterende lovverket som også utenlandske selskaper må forholde seg til. Slik kan vi skaffe en balanse mellom de samfunnsmessige og de bedriftsøkonomiske hensyn.

Har vi så mange arbeidsplasser her i byen? spør Jakobsen. Nei det har vi virkelig ikke, og vi kan jo nok en gang minne om hvilket parti som er skyld i situasjonen her i byen, etter å ha styrt i snart 16 år. Beklageligvis synes noen, er det nå engang slik at vi i Norge har en blandet økonomi, og ikke en planøkonomi som de hadde for eksempel i Øst-Tyskland, hvor det var greit å ansette en haug med mennesker i ulønnsomme selskaper for å skaffe full sysselsetting. Høyre mener også at flest mulig skal være i jobb, men det må være lønnsomt å drive et selskap for at noen skal ville det.

De som forvalter verdiene best, de som har kompetanse innenfor kraft og tilbyr meg billig strøm og god service, kan gjerne eie BKK for min del.

Hilde Onarheim, Bergen Høyre