Her vokser våre viktigste fiskeslag opp, de som senere skaper grunnlaget for Norges nest største eksportnæring. Den bærekraftige og fremtidsrettede fiskerinæringen tjener vi rundt 30 milliarder i året på. I tillegg sysselsetter den over 10.000 mennesker bare i Nord-Norge. Nå trues denne næringen av oljeindustrien. For første gang er det funnet olje så langt nord hvor det kan være lønnsomt å utvinne. Dette oljefeltet heter Goliat, og ligger svært nært land, vest for Nordkapp. En utbygging av Goliat betyr en åpning for oljeutvinning i Barentshavet, og vil være starten for storstilt oljevirksomhet i dette verdifulle området.

I dag vet vi altfor lite om selve Barentshavet og konsekvensene ved oljeutvinning i dette sårbare området. Konsekvensutredningen om oljeutvinning i Barentshavet, som Statens forurensningstilsyn mente man måtte bruke flere år på, brukte man bare noen måneder på. Delutredningene som dannet grunnlaget for den endelige konsekvensutredningen ble lagt frem i april 2003. En av disse sa at det var stor sannsynlighet for en langvarig oljeulykke hvert ellevte år i området. Med slike odds leker man russisk rulett med den norske fiskerinæringen og de små kystsamfunnene i store deler av Nord-Norge.

Heller fisk enn olje i nord, tenk langsiktig og bevar fiskerinæringen!

HÅVARD LUNDBERG, NATUR OG UNGDOM