Av Torbjørn Hansen,stortingskandidat Hordaland Høyre

Velgerne kan rett og slett komme til å gi et signal om dette ved kommende stortingsvalg. Regjeringen prøver seg derfor på en nærmest panikkartet skattepolitisk helomvending. Arbeiderpartiet lanserte derfor 18. april med brask og bram deres skattepakke til folk flest, nemlig en smule høyere innslagspunkt på toppskatten. Halleluja!

Man skal ha fulgt særdeles lite med for å stemme på Arbeiderpartiet for å få ned det særnorsk høye, og økende, skattenivået.

Arbeiderpartiet har gjennom tiår vist ved reelle politiske vedtak at partiets eneste klare holdning i skattepolitikken er at skattene skal økes mest mulig. Regjeringen og sentrumspartiene sto sammen om et historisk løft i norsk beskatning gjennom vedtaket om statsbudsjett for 2001. Man skal gå langt bakover i tid for å finne eksempler på mer urimelig og lemfeldig håndtering av skattytere i Norge. Innføring av konjunkturavgift på 10 prosent på all byggevirksomhet fremstår i så måte som et monument over Arbeiderpartiets feilslåtte skattepolitikk. Tiltaket var så fiaskopreget at Arbeiderpartiet og sentrumspartiene i ettertid kranglet om hvem som skulle ta ansvar for å få skatten fjernet igjen.

Det samme kan trygt sies om økningen i flyseteavgiften, som for et par år siden ble innført for å presse folk over på tog langs de strekningene NSB og flyene konkurrerer. En slags miljøavgift med andre ord. Arbeiderpartiet og sentrumspartiene vedtok i 2001 å innføre samme skatten langs alle flyruter i Sør-Norge samt å øke nivået. Dermed synliggjøres det åpenbare i at denne distriktsfiendtlige transportavgiften er en ren fiskal avgift uten annet formål enn å fylle på en allerede smekkfull statskasse.

Med 15 prosent økning i boligskatten, milliardøkning i moms, innføring av moms på tjenester som f.eks. reiser, advokatbistand, parkering, økte flyavgifter, mer skatt på bedrifter i Fastlands-Norge økte Arbeiderpartiet skattetrykket med 12 milliarder kroner i 2001.

Stoltenberg og Schjøtt-Pedersen provoserer derfor kraftig når de nå, like før valget, prøver å lure velgerne med falske skatteløfter. Det er åpenbart at skatteløftene fra regjeringen ikke holder vann. Regjeringen har i tillegg til skatteøkningene i 2001 annonsert at den skal gjennomføre enda en ny skattereform. Høyre krever at regjeringen offentliggjør hovedelementene i denne skattereformen før valget. Regjeringen nekter å si noe. Den nye store skattereformen til regjeringen skal med andre ord holdes unntatt offentligheten helt frem til etter valget. Det bør ringe en bjelle.

Det er greit at Arbeiderpartiet er for et høyt og økende skattetrykk i Norge. Partiet står selvsagt fritt til å tyne norsk næringsliv, slik at det blir mer arbeidskraft tilgjengelig for offentlig sektor. Det er også en ærlig sak å mene at det norske folk bruker for mye, og at staten har bedre nytte av pengene. Det er helt greit å skjerme offentlig sektor for anbud og konkurranseutsetting, slik f.eks. helseminister Tore Tønne har lovet Kommuneforbundet å gjøre, slik at det må kreves inn enda mer skatt til å subsidiere offentlig ineffektivitet.

Men da må også Arbeiderpartiet lære seg å stå rakrygget fast ved standpunktene sine, og ta ansvar for sin politikk. Arbeiderpartiet må fortelle det norske folk sannheten. Falske skatteløfter fra regjeringen like før valget er velgerbedrageri.