• Vi er lovet at alle arbeidsplassene i Fana Stein og Gjenvinning (FSG) skal fredes i et år etter salget, sier hovedtillitsvalgt Magnus Mostrøm.

Bergens Tidende skrev i går at så mange som 30 av de 95 arbeidsplassene i FSG står i fare ved et salg av bedriften. Bergen bystyre har vedtatt å selge FSG, og en salgsgevinst på 80 millioner kroner er lagt inn i årets budsjett.

— Vi er ikke gjort kjent med at 30 arbeidsplasser er i fare, sier Mostrøm.

De ansatte ble i møte før sommeren med finansbyråd Trond Tystad lovet at ingen ansatte skal miste jobben, og at bedriften skal drives videre som en enhet.

— Tystad lovet at Bergen kommune skulle ivareta de ansattes interesser på best mulige måte. Og vi er nødt til å stole på det. Kommunen kan jo ikke være bekjent av å selge dette til røvere som stykker opp bedriften og kvitter seg med arbeidsplasser.

Magnus Mostrøm liker ikke skriveriene om salgsprosessen.

— De ansatte har gått i uvisshet det siste året. Når forhandlingene nå tilspisser seg, er det veldig uheldig at det kommer skriverier om at arbeidsplasser kan komme til å forsvinne.