Med 2,06 i promille førte 47-åringen en 29 fots tresnekke fra Nøstekaien mot Byfjorden.

Nå er han av Midhordland tingrett dømt til ubetinget fengsel i 15 dager, samt en bot på 10.000 kroner.

I dommen heter det at båtkjøring med promille på mer enn 2.0 utgjør et slikt farepotensial at det må reageres med ubetinget fengselsstraff.

Godt vær

47-åringen er tidligere domfelt for promillekjøring. Han mener at dommen han har fått er for streng, blant annet fordi det var gode værforhold da kjøringen fant sted. Han anket på stedet.