Den største utfordringen fremover er uten tvil problemene i norsk industri og økende arbeidsledighet. Problemene i industrien er knyttet til høyt rentenivå, sterk valutakurs og høyt lønns— og kostnadsnivå. Vi har stelt oss slik i Norge at det er krevende å drive verdiskaping her i konkurranse med utenlandske aktører. Dette er et stort tankekors, ikke minst for borgerlig side i norsk politikk.

Derfor har Samarbeidsregjeringen ført en stram budsjettpolitikk med lav vekst i offentlige utgifter. Dette har gitt tre rentereduksjoner og svekket kronekurs, og det ventes ytterligere rentenedgang og kronesvekkelse. Regjeringen har også kuttet skattene med 19,7 milliarder, hvorav det meste gikk til å bedre konkurranseevnen. Vi har fått til inntektspolitisk samarbeid mellom partene i arbeidslivet, og bevilget penger til forskning og utdanning. Disse prioriteringene bedrer konkurranseevnen og reduserer arbeidsledigheten.

Ap driver for tiden en kampanje som går ut på å gråte høylytt over den økende ledigheten, kombinert med usaklige anklager mot regjeringen. Økende arbeidsledighet skaper åpenbart en slags politisk ekstase i Ap. Det er grunn til å minne om et par forhold i den nære historie. Stoltenberg-regjeringen hadde en klar målsetning om å la offentlig sektor vokse på bekostning av privat sektor. Schjøtt-Pedersen, som i tråd med denne målsetningen smelte til med de største skatteøkningene siden annen verdenskrig, bidro ikke til konkurranseevnen. Da Ap styrte gikk renten kun en vei - oppover. Dette partiet har mye erfaring med arbeidsledighet, og innehar den offisielle rekord på nærmere 180.000 ledige tidlig på 90-tallet, uten at det ser ut til å dempe retorikken rundt den økende ledigheten i dag.

Stoltenberg leder likevel an det populistiske trekløveret Ap, Frp og SV i å undergrave regjeringens økonomiske politikk og Stortingets budsjettsystem. Barnehageavtalen er ett slikt vedtak. BT anslo utgiftsøkningene til Ap, Frp og SV til den nette sum av 3 milliarder kroner, og det uten noe forankring i budsjett. Slik atferd fra et flertall i opposisjon vanskeliggjør arbeidet med rammevilkår for næringslivet og sysselsetting.

Høyres landsmøte i Stavanger presenterte et parti med stor glede av regjeringsansvar og betydelig selvtillit. Samarbeidsregjeringen styrer landet i en vanskelig situasjon. Tøffe prioriteringer er gjort for å hindre økende arbeidsledighet. Nå er det sikkert hyggeligere å styre landet i medvind, slik Stoltenberg gjorde. Ansvarsvegringen Stoltenberg utviser hver gang noen lufter tanken rundt en mulig Ap-regjering, viser at han ikke lengre er komfortabel med slikt ansvar.

Høyre finner glede i å ta ansvar også i utfordrende tider. Vi ser resultatene av stø kurs og god styring gjennom lavere rente for næringslivet og for folk flest. Det er liten tvil om at den linjen Samarbeidsregjeringen har valgt, hvor hensynet til verdiskaping og sysselsetting settes først, er en forutsetning for å unngå høyere arbeidsledighet.

Torbjørn Hansen, stortingsrepresentant og formann Bergen Høyre