1. april er en «Støyfri dag» som markeres internasjonalt. Blir det også en Stillhetens dag?

Nei. Latter, barn som leker, fuglesang og musikk er normalt ikke støy — hvis vi ikke snakker om mennesker som tvinger seg inn i andres sinn med egen musikk gjennom åpne vinduer, høyt lydnivå eller høyttalere på gata. Mange former for støy kan dessuten ikke reduseres på kort sikt, spesielt ikke trafikkstøy.

Hensikten med Støyfri dag er ikke å senke støynivået en dag i året, mens det ellers skal være fri lydutfoldelse for dem som gjerne forstyrrer eller plager andre, heller ikke hvis du er i ferd med å avslutte videregående skole. Hensikten er å skape oppmerksomhet om støy som helseproblem og som mental forurensning. Støyfrie omgivelser øker konsentrasjonsevnen, arbeidsinnsatsen og trivselen. Ro gjør det lettere å lytte til de tanker og følelser som er i ferd med å vise seg på innsiden av deg selv. Kampen mot støy er en kamp for sjelelig sunnhet. Og sjelelig sunnhet er en samfunnsforandrende kraft.

STEINAR LEM,

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER