I BT fredag, dagen før saken med Fana-voldtekten ble løst, kommer psykiater og sexolog Berthold Grunfeldt med følgende spekulasjoner. Han mener at gjerningsmannen er en psykisk utviklingshemmet eller en mann med alvorlig personlighetsforstyrrelse. Han kaller dette for teorier, jeg kaller det for spekulasjoner. På slutten av innlegget kommer han med en gåtefull uttalelse når journalisten spør ham om det ikke kan være en pedofil. Da svarer han; «Nei, det tror jeg ikke, for pedofile forgriper seg ikke på så små barn».

Hadde disse uttalelsene kommet fra en mann på et utested hadde jeg ikke brydd meg. Men vi snakker om en av Norges fremste rettspsykiatere. En mann som er en vitenskapsmann og som sitter inne med et hav av kunnskap. Jeg har lest mange av hans bøker og har respekt for det han kan. Derfor er jeg nå så skrekkelig skuffet over Grunfeldt.

Følgene av spekulasjonene er at han stigmatiserer de utviklingshemmede og mennesker med personlighetsforstyrrelser. Aurora kjemper for å fjerne fordommer og stigma mot mennesker med psykiske helseproblemer. Det blir ekstra vanskelig når en som skulle hjulpet oss i kampen kommer med sine tåpelige «teorier» i rene X-files stil, såkalte psychological profiles.

Vi synes at Grunfeldt skal slutte å spekulere og heller holde seg til fakta, slik politiet klokelig gjør inntil de har tatt gjerningsmannen. Vitenskapen skal ikke drive med spekulasjoner i media. Jeg vil rose politiet for at de ikke degraderer seg selv på denne måten og holder seg til fakta.

Vi håper at Grunfeldt kan gå i seg selv og se konsekvensene av sine tåpelig utspill. Grunfeldt tok jo selvfølgelig feil. Det var verken en psykisk utviklingshemmet eller en mann med alvorlig personlighetsforstyrrelse.

TERJE IVORY HARTVEDT LERØY

STYRELEDER AURORA BERGENRESSURSSENTER FOR PSYKISK HELSE