BJARNE KVAM bjarne.kvam@bt.no

Dette gjorde han selv om kvinnens forklaring var mildt sagt usannsynlig. Geir Sæleviks søster hevdet å ha blitt perverst voldtatt av broren mellom to tusen og fem tusen ganger — fra hun var syv år og til opp i 30-årene. Detaljene i forklaringen var mildt sagt utrolige.

Allerede før søsteren hadde levert inn anmeldelse - og lenge før noe som helst var forsøkt sjekket - skrev lensmannsførstebetjent Jan Henry Halvorsen:"Rapportskriver kan opplyse at han har fått et godt og troverdig inntrykk av fornærmede og mener at hun snakker sant."

Det har nå vist seg at alt var oppdiktet. Saken mot lastebilsjåfør Geir Sælevik fra Fitjar er etter syv år henlagt som intet straffbart forhold. - Det er ikke politiets oppgave å ta stilling til skyld eller ikke skyld i saken. Politiet skal samle inn opplysninger som taler både til fordel for og imot den siktede. Men når man bestemmer seg på forhånd får man et "tunnelsyn". Man går inn i en tunnel der det ikke finnes andre utganger enn den man har bestemt på forhånd, sier privatetterforsker Harald Olsen til BT.

— Førstebetjent Halvorsen tok stilling til saken lenge før han hadde begynt å etterforske. Politiet var overhodet ikke interessert i om jeg kunne være uskyldig, sier Geir Sælevik til Bergens Tidende.

Tok stilling med en gang Etter de første anklagene mot Geir Sælevik rant det inn anmeldelser. Også kommunelegen ble anmeldt, for å ha misbrukt Geirs søster seksuelt i ni år.

Dessuten ble Geirs bror, Dag, anmeldt, for trusler, vold, og hærverk. Etterforskningen som lensmannskontoret gjennomførte, skjedde fullt ut på premissene til Geirs søster. Vitner som støttet henne ble avhørt. Vitner som ikke støttet henne, ble ignorert.

Basert på troverdigheten Både Geir og Dag Sælevik anmeldte henne for falsk anmeldelse. Kommunelegen sa alt var blank løgn. Men politiet gjorde intet for å etterforske om anklagene var fremsatt mot bedre vitende.

"Hele saken har vært basert på vurderingen av troverdigheten til (Geirs søster)", skrev politiinspektør Harald Bilberg i august 1998. Sælevik rettet knallhard kritikk mot etterforskningen, etter selv å ha plukket fra hverandre usannhetene til søsteren og hennes vitner. Han ble ignorert. Tvert om ble lensmannskontorets arbeid berømmet av politiinspektør Bilberg:

" lensmannen i Fitjar, og særlig lensmannsførstebetjent Jan H. Halvorsen, har utført en betydelig og objektiv etterforskningsinnsats. Jeg kan ikke tiltre noen som helst kritikk mot etterforskerne," skrev Bilberg i januar 1999.

Støttet av sjefene Dette synspunktet ble støttet av politimester Einar Drægebø, og statsadvokat Rolf Strøm ved Hordaland statsadvokatembeter.

I to brev til Sælevik understreket statsadvokat Strøm at etterforskningen ikke hadde avdekket at det var innlevert noen falsk anmeldelse.Riksadvokaten har nå rettet knallhard kritikk av politi og påtalemyndighet i denne saken, og slår fast at Geir Sælevik er helt uskyldig.

Fra troverdig til det motsatte Riksadvokaten avslår likevel å straffeforfølge søsteren for å ha fremsatt bevisst uriktige anklager. Årsaken er at søsteren etter Riksadvokatens syn har så store psykiske problemer at det ikke helt kan utelukkes at hun selv faktisk trodde det hun sa, da hun kom med anklagene i 1994.

Situasjonen i dag er dermed den at kvinnen som politiet mente var svært troverdig i 1994, i dag blir vurdert til å være så utilregnelig at man ikke vil gå videre med saken.

Lensmannsførstebetjent Jan Henry Halvorsen ønsker ikke å kommentere saken. Han henviser til politimester Einar Drægebø.

Fakta/Sælevik-saken* Geir Sælevik (44) fra Fitjar ble i 1994 anmeldt av sin fem år yngre søster for å ha voldtatt henne daglig og ukentlig fra hun var syv år og "til det siste". Dette innebærer en anklage om opp til fem tusen voldtekter.* Også broren Dag ble anmeldt av søsteren, for vold, tyveri og hærverk.* Anklagene ble fremsatt midt i en bitter familiestrid om en eiendom. Brødrene har hele tiden ment at de har vært utsatt for et komplott. * Begge anmeldte søsteren for falske anmeldelser, men politiet brydde seg ikke om å etterforske det.* 9. mai ble Geir Sælevik renvasket for incestanklagen, etter syv års hard kamp. Riksadvokaten valgte å henlegge saken som intet straffbart forhold.