Samtidig foreslår han innkjøpsstopp ved sykehuset. Kritikken fra fylkesrådmannen kommer på bakgrunn av nye overskridelser på til sammen 45 millioner kroner ved sykehuset.

Burde vært unngått

Deler av disse overskridelsene skyldes innkjøp av utstyr, ordinært vedlikehold og interne ombygginger på til sammen ti millioner kroner.

«Fylkesrådmannen er kritisk til desse nye store overskridingane på postar som det tradisjonelt er fullt mogeleg å styre innanfor budsjettrammene. I ein situasjon med store overskridingar er det sjølvsagt ikkje akseptabelt at sjukehuset pådreg seg nye store overskridingar på slike postar.»

Dette skriver fylkesrådmannen i en rapport til fylkesutvalget.

Sykehuset har satt i verk tiltak for å begrense budsjettoverskridelsene. Fylkesrådmannen har lagt vekt på at innsparingene ikke skal påvirke overordnede målsettinger om å behandle flest mulig pasienter.

Når så overskridelsene kommer på poster som i liten grad berører behandlingskapasiteten på sykehuset, reageres det ekstra sterkt. Tilfaller staten

— Jeg vil forfølge dette videre. Aller først vil jeg innføre innkjøpsstopp. I tillegg mener jeg fylkesrevisjonen må kobles inn. Han bør undersøke om det er foretatt investeringer og ombyggingsarbeid som ikke er naturlig å gjøre når sykehuset går med store underskudd, sier Paul Nilsen.

Ekstra delikat blir det selvfølgelig at staten overtar sykehusene fra nyttår. Staten får glede av de nye investeringene, mens fylkeskommunen må betale regningen.

Saken skal opp for fylkesutvalget i neste uke.