Riksvei 7 over Hardangervidda er stengt for personbiler, mens det er kolonnekjøring for tunge kjøretøy. Riksvei 13 over Vikafjellet, riksvei 51 over Valdresflya, riksvei 53 mellom Tyin og Årdal og riksvei 55 over Sognefjellet er stengt for all trafikk. På riksvei 52 over Hemsedalsfjellet er det kolonnekjøring.

Det er ikke meldt om større trafikkuhell i forbindelse med uværet opplyser Vegtrafikksentralen, men det har vært en del mindre utforkjøringer på grunn av det glatte føret.

Det er ventet at været skal bli roligere utover kvelden og det er håp om at overgangene skal åpnes for alminnelig ferdsel fra mandag morgen.