I sør hadde driftige siddiser for snart en mannsalder siden manøvrert seg i posisjon som landets oljehovedstad. I nord brekte trønderne stadig om at de hadde landets teknologiske hovedstad, og hadde forsmedelig nok fått karet til seg NRKs nye P2 noen år tidligere. Bergenserne led under selvpisking og skrantende storhet. Noe måtte gjøres.

Til ekshibisjonismens hjemby

TV 2 til Bergen ble løsningen, eller i det minste et glamorøst plaster på såret. Med TV 2 kom arbeidsplasser, kunnskap og teknologi. Goder som ga visjoner for mediebyen Bergen. Med TV 2 kom ekshibisjonistiske kjendiser ý og de kom til sine egne. De kom til en by og en befolkning som mer enn gjerne viser seg frem, og som elsker å bli sett. Til en forfriskende utypisk norsk væremåte, som ikke holder sære dyder som beskjedenhet høyt.

Noe av det rampelyset som ble satt på TV 2-kjendisene falt også på Bergen og bergenserne. Slik ble symbolverdien av TV 2-etableringen det viktigste som står igjen for Bergen etter ti år med TV 2 på Nøstet.

Men hvordan gikk det med de politiske ambisjonene om å få frem en annen journalistisk og kulturell stemme ved å plassere TV 2 utenfor Oslo?

Norge sett fra vest

Har TV 2 synliggjort Vestlandets muligheter og utfordringer? Har TV 2 blitt et alternativ til måten nyheter fra politikk, næringsliv og kultur blir dekket på fra Oslo? Har befolkningen fått vite noe mer om Bergen og Vestlandet enn hva som ville vært tilfellet om TV 2 ikke hadde hatt hovedkvarter i Bergen?

Hadde det i det hele tatt noen hensikt å legge TV 2 til Bergen? Jeg får si som en Valdres-bonde med et vesentlig annet sinnelag enn bergenserne: «Det ble nå ikke noe verre av det.» For å gi et mindre kryptisk svar på hovedspørsmålet: Det hadde en hensikt å legge TV 2 til Bergen, og det har betydd noe for de journalistiske prioriteringene. Men ikke på langt nær så mye som mange hadde håpet og ventet. Og det var kanskje heller ikke å vente. Tabloidkanalen TV 2 bygget seg imponerende fort opp til å bli en sterk konkurrent for NRK. De lærte seg tv-mediet raskt på Nøstet, og som vi har lest her i avisen, var dette også en livsnødvendighet. TV 2 valgte en tabloid tv-form, blant annet for å være et alternativ til NRK. Mens det i Dagsrevyen skulle mye til for at man dekket et drap eller en ulykke, satset TV 2 bevisst på slike såkalte hendelsesnyheter. De var raskt ute, og de laget godt fjernsyn fra disse hendelsene. De tyngre stoffområdene ble, i alle fall i første omgang, nedprioritert. Etter hvert har TV 2 blitt en mer komplett kanal, med innhold fra mange deler av samfunnet, dog fremdeles med tabloidjournalistikkens prioriteringer og presentasjon som den fremtredende.

Stemmen fra vest

I en vanskelig utfordrersituasjon, og med et bevisst valg om en tabloid stil, kom neppe de regionpolitiske ambisjonene særlig høyt på prioriteringslisten. Det er likevel mitt klare inntrykk at det er blitt laget flere innslag fra Bergen og Vestlandet i TV 2 enn det som ville vært tilfellet om TV 2 ikke hadde hatt hovedkontor her. Nasjonale saker, som for eksempel en debatt i Stortinget om skolepolitikk, ble gjerne videreført med en reportasje fra en bergensskole. TV 2 har nok også vært mer våken for hendelser, initiativer og debatter i Bergen enn det kanalen ville vært om hovedkvarteret hadde ligget et annet sted. Det er likevel når det gjelder den egenutviklede journalistikken fra landets mest produktive landsdel jeg tror TV 2 kunne gjort vesentlig mer. Kanskje er ikke reportasjer om fiskeri og oppdrett, shipping, teknologi, olje/gass, kultur og kommuneøkonomi det aller mest salgbare ý men det kommer nå også an på hvordan det blir presentert.

Sentraliseringsbølgen

Fra tiden min i nyhetsmiljøet i Oslo husker jeg godt hvordan sentraliseringspåstander fra distriktene ble møtt: Med et eneste langt gjesp.

Mange tok det for gitt at dette bare var det vanlige sytet, delvis motivert av mindreverdighetskomplekser, delvis motivert av egoisme. Men sett fra denne delen av landet er det faktisk godt grunnlag for mye av kritikken, om enn ikke alt. Det trengs nasjonale nyhetsformidlere med et solid fotfeste utenfor Oslo for å få frem disse perspektivene, og jeg tror også det er lønnsomt. Klarer TV 2, selvsagt med sin integritet intakt, å alliere seg med det store flertallet av befolkningen som ikke bor i Oslo, tror jeg dette mer enn oppveier de høye utgiftene kanalen har til flybilletter mellom Bergen og Oslo. Her ligger utfordringen, her ligger muligheten og her ligger oppfordringen.

Gratulerer med de første 10 år TV 2. Lykke til med fortsettelsen.

TEGNING: MARVIN HALLERAKER