Det er gledelig at BT vil ha kollektivtrafikk som valgkampsak nr 1, men framstillingen som gis av Venstre, er både skjev og forunderlig.

Samarbeidsregjeringen, med Venstres Torild Skogsholm som samferdselsminister, har satt kollektivtrafikken i storbyene på dagsordenen. Regjeringen la fram den første stortingsmeldingen om kollektivtrafikk noensinne i fjor. Her sa for første gang en regjering i klartekst at vi ikke kan bygge oss ut av trafikkproblemene i storbyene med mer veg — det er nødvendig å velge bedre kollektivtransport framfor flere bilkøer.

Regjeringen bruker i år 8,3 milliarder kroner til kollektivtransport, nær 600 mill. kroner mer enn i fjor. De økte ressursene går til å bedre framkommelighet og brukervennlighet for kollektivtransport i de største byene. I Bergens-området økes innsatsen til slike tiltak fra 35 mill. kroner i fjor til nær 100 mill. i år. I tråd med lokale ønsker går midlene til å bygge kollektivfelt, til framkommelighetstiltak i Bergen sentrum og til styrket busstilbud mot Sandsli/Kokstad. Dette er starten på et løft som må gå over flere år, og selvsagt gir ikke alle tiltakene resultater med en gang. Men alle som ferdes i Bergen sør, ser at mye er på gang!

Fra og med neste år ønsker regjeringen å belønne de storbyene som satser på kollektivtrafikk med ekstra statlige bevilgninger gjennom en «insentivordning». Disse midlene vil byene kunne bruke fritt, for eksempel til drift av ruter med buss eller en framtidig bybane. Bergen kommune ønsker videre å bli med i Samferdselsdepartementets «byforsøk», og derigjennom overta ansvaret for drift av kollektivtransporten i Bergen. Formålet med byforsøk er å løse opp i de strenge skillene mellom penger til vegbygging og kollektivtrafikk, og at byene lettere skal kunne kombinere restriktive tiltak på bilbruk med økt kollektivsatsing.

Både insentivordningen og byforsøkene er radikalt nye grep fra denne regjeringen som kan bety mye for Bergen - men som BT merkelig nok ikke ser ut til å interessere seg for.

Bybanen er derimot en viktig sak for BT. Men avisen har tilsynelatende glemt at det er denne regjeringen som for første gang har gitt statlige bidrag til å forsere planleggingen av bybane. Det er også denne regjeringen som har løftet fram bybanen til Stortinget, som del av Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø.

Det er derfor totalt feil når BT påstår at Torild Skogsholm ikke vil gi statlige tilskudd til bygging av bybane. Staten skal bruke 1,8 milliarder kroner på Bergensprogrammet, inkludert bybane, de neste ti årene! Når det gjelder drift av bybanen, er alle parter enige om at det må gjøres lokale avklaringer om driftsansvar før bybanen bygges. Arbeidet med det er i rute, siden byggestart ikke er planlagt før i 2005. Hva er BTs problem med at slike avklaringer må gjøres lokalt - i Bergen som i alle andre byer? Når begynte bergenserne å drømme om å bli påtvunget ferdigsydde løsninger fra hovedstaden?

Jeg vil også minne om at kollektivsatsing i Bergen handler om langt mer enn bybane, særlig på innfartsårene i nord og vest. Regjeringens krav til Bergen og andre byer vil her være helt klart: Vi vil forlange at kollektivtrafikken prioriteres lokalt, dersom staten skal være med i nye «spleiselag» på samferdselsområdet i storbyene.

BT har rett i en ting: Sosialistisk Venstreparti har en mer skinnende og uplettet miljørustning enn Venstre. Men det skulle da også bare mangle, når rustningen aldri er i bruk! SV og Venstre har samme syn i mange miljøspørsmål, men SV velger som oftest å stå på sidelinjen og være plettfri - framfor å påvirke, delta og oppnå resultater. Når bybanen nå trolig bare er to år unna, er det ikke først og fremst på grunn av «de plettfrie», men på grunn av Venstre og andre partiers evne til å skape politiske flertall for det vi tror på.

Derfor er jeg stolt av å være Venstre-mann, og derfor kan velgere som er opptatt av buss og bane trygt stemme Venstre ved høstens valg.

Alfred Bjørlo (Venstre), politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet