Vi sluttet i jobben for å være hjemme med barna, fulgte dem til og fra fritidsaktiviteter i alle år. Men – så ble de tenåringer og ville ikke ha følge lenger, de begynte å gå egne veier. Ville utforske.

Vi har enorm skyldfølelse, hva mer kunne vi gjort? Vi har sågar suisidale tanker i perioder av en fryktelig tid. Dere trenger ikke legge stein til byrden. Hvor er du, bestefar? Du kan jo bidra og hjelpe dine. Hvor er du, nabo? Hvor er du, pensjonist? Ikke døm – prøv å stoppe en tenåring i voksenprosessen! Vær glad for at ditt barn og ditt barnebarn ikke ble rusmisbruker.

Ved å bøtelegge de narkomane sørger politimesteren i Bergen for at vi får en ny type gjeldsslaver. Som om ikke den narkomane selv og familien har nok problemer.

Nei – endre politikken nå. I stedet for bøter og fengselsstraff, som er tvang, hvorfor ikke tvungen behandling. Kan man sende de narkomane i fengsel ved tvang, kan man vel også behandle dem med tvang.

AINA Ø. FINSÅS,MEDLEM LMS