Politikerskapte forhold (H + KrF + Ap, med kraftig ideologisk påvirkning fra Hagens Frp) gir krafteierne og deres kraftpamper mulighet til å tappe ned vannkraftmagasinene for å produsere kraft som de sender til utlandet, bl.a. over den nye kabelen til Danmark. Hensikten er å tjene ekstra på eksport samt å presse prisene opp her i landet. I vinter lyktes de først og fremst med det siste. På et hengende hår unngikk vi rasjonering.

Nå har kraftpampene, som bevilger seg selv bonuser etter hvor mye ekstra de klarer å suge fra strømbrukerne, fått pampene i Statnett, til å gå inn for å legge en kabel til 8 milliarder kroner fra Norges største kraftanlegg til England, «for å kunne importere» kull— og atomkraft «ved kraftmangel». Nå trenger de bare endelig godkjennelse fra olje- og energiminister Einar Steensnæs.

Går du på denne frekke løgnen, Einar Steensnæs? Kommer du til å godkjenne at det stikkes enda et hull i vår strømsekk? Vil også du prøve å innbille oss at dette i så fall gjøres for å holde strømprisene nede i Norge?

Norge er desidert verdens største produsent av elkraft pr. innbygger. Kraftproduksjonen er mer enn stor nok.

Når flere av metallkokeriene om noen år vil stenge pga. EUs miljøkrav, vil vi ha kraft i overflod. Men det hjelper ikke om vi i tillegg raserer alt av norsk natur for å tyne ut den aller siste vannkraften, og bygger heslige vindmøller på hvert et nes, dersom vårt kraftsystem skal lekke i alle retninger.

Ved en slik ekstremt lang og dyr kraftkabel, hvor for øvrig en god del av kraften forsvinner på veien, kan vi for godt si farvel til rimelige strømpriser her i landet. Fra da av vil våre priser bli utjevnet med prisene i England og i Nord-Europa, dvs. langt over det vi i vinterlandet Norge har vært vant til.

Strømbrukerne forventer at du nå sier nei til kraftpampenes frekke bondefangeriforsøk, Einar Steensnæs.

TOM OLSEN