Av sakslisten kunne en ane den tendens at paragraf— og subsidie-byråkratiet nå står for fall.

Regjeringen banket nemlig denne dag gjennom en rekke endringer i

eksisterende lover og forskrifter. (Les: Opphevelse av til dels nedstøvete pålegg) De mer betydningsfulle er alt kjent gjennom media. Likevel, kjekt er det sikkert nå for dem det gjelder at blant annet er forskrift om spikerpistoler, skurtreskere, motorkjedesager, slakterimaskiner, gruveheisanlegg, løfteredskap, presser samt vinsjutstyr i skogbruk fra og med 1. januar 2003 historie. Det er sjeldent vi kan lese om slik tilsynelatende detaljstyrt handlekraft hos landets politiske ledelse.

Derfor ble sakslisten i statsråd den 20. desember dessverre en nedtur. Bonde- og dermed støtteprofilen var denne dag svært synlig. Det startet med at regjeringen ga seg tid til å klubbe gjennom omsetningsforbud for fiken:

«Det er forbudt å fremby tyrkiske fiken av merket «Smyrna dried garland figs» pakket av OSMAN AKCA i pakninger a 500 g.»

Etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ble lov om distriktstilskudd til eggproduksjon ytterligere polert til fordel for hønseeierne. Formålet er å «.. bidra til en inntekts- og produktutvikling i eggproduksjonen som medvirker til å opprettholde bosetting og sysselsetting i distriktene ved å utjevne lønnsomheten i produksjonen ..»

Men eggprodusentene fikk både i pose og sekk denne dag: I forskrift om frakttilskudd for egg ble det vedtatt at det nå gis to sonetillegg pr. ferge som nyklekte egg passerer på vei til markedet - dog begrenset til to ferger ..

Og skulle det gå riktig ille med bonden: I samme statsråd ble det klarert at gårdbrukere med over 10 dekar jord som vil i gjeldsforhandlinger heretter får garanti av Landbruksdepartementet for skiftekostnader som overstiger 10.000 kroner.

Godt nytt bondeår!

ROLF LUNDE