Av Torbjørn Hansen

stortingsrepresentant og formann Bergen Høyre>

Omstilling genererer motkrefter. Når motkreftene får bruke pressen som mikrofonstativ, allierer seg med fagbevegelse og opposisjon, produserer lekkasjer og personangrep, da blir det mye støy.

Kravet om utflytting av arbeidsplasser har vært viktig for venstresiden. Lite har skjedd. Norge er en av de mest sentralstyrte nasjonene i Nord-Europa. Norman foreslo på kort tid utflytting av åtte statlige tilsyn, fikk forslagene vedtatt og gjennomfører nå utflyttingen. Prosessen på Stortinget ble et kaos. Opposisjonen brukte mange tjuvtriks for å obstruere. Uten taktisk alliansebygging hadde saken strandet.

Arbeidsledigheten har økt kraftig de siste to årene. Forrige gang steg ledigheten til nærmere 200.000. Det tok syv år å rydde opp. Regjeringen snur nå skuten på to år. Dermed får mange bedre jobbsikkerhet. Ledige kommer ut av en vanskelig livssituasjon. Modernisering av Aetat har vært en del av dette. Omstillingen genererte like mye støy som prosessen rundt Statskonsult gjør i dag. Nå fungerer Aetat utmerket. Krevende, men vellykket.

Statsrådens valg av flyselskap har vært et tema for opposisjonen på Stortinget. Noen har lite å drive med for tiden. Men Bergen og de øvrige større byer kan takke Norman for et godt tilbud av flytransport. De som husker SAS med monopolmakt, vet hva dette handler om. Høye priser og ingen mulighet til å velge flyselskap. Norman har snudd opp ned på norsk konkurransepolitikk, med glimrende resultater.

Jørgen Kosmo kombinerer presidentvervet med utilslørte angrep på sin etterfølger. Men hva utrettet han som statsråd? Hvor ble det av Aps moderniseringsprosjekt? Kosmo var en populær minister i byråkratiet og i LO. Ingen følte seg plaget eller forstyrret av ham.

Velgere klage over politikere som bare prater og sjelden gjør noe. Derfor er det en sann glede å se statsråd Norman gjøre historiske grep og fornye offentlig sektor. Vi trenger flere slike.