Dermed kommer det stolte skipet tilbake i virksomhet som skoleskip. Og jubelen står i taket, både hos Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl, og i sjøforsvaret.

— Dette er fantastisk gledelig. Det betyr at «Statsraaden» atter kommer til å fungere i pakt med stiftelsens statutter, sier Per Langhelle, direktør for Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Han peker på at 13 av de 16 ukene Sjøforsvaret skal disponere «Statsraaden» skal være utenom skipets ordinære driftsperiode. Dette vil styrke skipets driftsgrunnlag kraftig.

Optimal trening

— Dette har vi tro på. Den typen trening vi kan tilby om bord i «Statsraaden» er optimal for å trene gode sjøoffiserer, sier Sjøkrigsskolens sjef, Atle Karlsvik til BT. Han er svært fornøyd med den ferske avtalen, som riktig nok ikke er undertegnet ennå. Karlsvik vil bruke tilbudet om bord i «Statsraad Lehmkuhl» for det det er verd i markedsføringen av Sjøkrigsskolen.

— Vi er avhengige av å rekruttere dyktige, unge mennesker, og vi kommer til å bruke opplegget med «Statsraaden» bevisst for å rekruttere.

Varmere strøk

Og opplegget skal kunne lokke noen hver. I 2002 skal skipet først på sommertokt med kadettene til Finland. Om høsten kommer rekrutten om bord, og da går turen sørover til Lisboa eller Azorene. Der skal kadettene overta før turen går videre over Atlanteren til Karibien. Der det skal seiles litt før toktet går videre langs USAs kyst og tilbake over Atlanteren til Bergen.

— Dette er jo et gammelt skip, er en slik erfaring noe verdt i vår høyteknologiske tidsalder?

— Så absolutt! Det er slutt med den tiden da folk går gradene i handelsflåten og lærer seg sjømannskap slik. Om bord på «Statsraaden» får de fremtidige offiseren lære sjøen og elementene å kjenne. Slik skal de lære godt sjømannskap fra grunnen. Dette er spesielt viktig i vår høyteknologiske hverdag. Jeg er overbevist om at dette er optimalt for å trene gode offiserer, og gleder meg veldig til å komme i gang, sier Karlsvik.

Trenger vedlikehold

— Hva innebærer avtalen økonomisk?

— De tre ukene i høysesongen betaler vi markedspris. Ellers har vi kommet frem til en fornuftig pris. Stiftelsen tjener nok til at de kan ta vare på skuten, og jeg kan argumenter for at dette er en god avtale innad i sjøforsvaret, sier Karlsvik.

Han legger vekt på at avtalen er langsiktig, først for fem år, men med opsjon på fem nye år. Per Langhelle peker på at det er helt avgjørende at Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl klarer å finansiere reparasjonene som skal gjøres i vinter. Skuten skal blant annet skifte hoveddekk og få baugpropeller. Kostnaden er beregnet til 20 millioner kroner.

— Om tre uker skal vi begynne, men vi har ennå ikke fått tilsagn om de ti millioner kronene vi håper å få fra staten. Dette er fortvilende, og vi har ikke anledning til å lånefinansiere arbeidene, sier Langhelle. Han tror at den ferske avtalen med forsvaret vil lette arbeidet med finansieringen.

SJØMANNSKAP: Sjøforsvaret har fått avtale med Statsraad Lehmkuhl for 16 uker hvert år i fem år. – Om bord på «Statsraaden» får de fremtidige offiseren lære sjøen og elementene å kjenne. Slik skal de lære godt sjømannskap fra grunnen, sier Atle Karlsvik, sjef ved Sjøkrigsskolen.
ARKIVFOTO: KNUT STRAND