Rusbrus er en alkoholholdig leskedrikk. Den smaker som brus og er spesielt laget for ungdommer. Siden 1996 var rusbrus tilgjengelig kun på Vinmonopolet, men dette var i strid med EØS-avtalen. Dermed, for å tilfredsstille EUs lovgivning (og for å øke fortjenesten til produsentene), har domstolene bestemt at rusbrus kan omsettes i norske dagligvarebutikker. Erfaringer fra utlandet, for eksempel fra Danmark, viser at den lette tilgjengeligheten til rusbrus forårsaker alvorlige rusproblemer hos barn helt ned i tiårsalderen.

Statsministeren beklager en samfunnsutvikling samme dag som hans regjering setter ut i livet regler som vil forsterke denne utviklingen.

I sin nyttårstale sa også statsministeren at det er «sterkt behov for grensesetting». Det er nettopp det som må til! Regjeringen har anledning til å legge ned veto mot EØS-direktiv som tvinger på oss regler som strider mot den allmenne fornuften. Men i rusbrussaken, som i så mange andre saker, har statsministeren valgt å ofre fornuftige samfunnsordninger på EUs markedsliberalistiske alter. Han er et dårlig eksempel når det gjelder å sette grenser som kan redusere bruken av rusmidler i samfunnet. Han har tvert imot satt i verk tiltak som vil øke bruken av rusmidler, og særlig blant ungdom.

I sin nyttårstale roste statsministeren de 280.000 menneskene som er registrert som natteravner. «Dette er edru voksne som er ute blant barn og unge om nettene i helgene for å hindre rus, vold og kriminalitet,» sa han. Natteravnene har fått en nyttårsgave fra statsministeren og hans regjering: med rusbrus i butikker som siste EU-tilpasning, er det grunn til å tro at de vil få mer enn nok å gjøre i tiden fremover.

DANIEL DUCROCQ, LEDER BERGEN NEI TIL EU