Hvor mye innflytelse tror statsministeren og Jagland at vi ville få med mindre enn 2 prosent «medbestemmelse» innenfor EU, når 98 prosent ønsker mest mulig tilgang til våre ressurser?

Alle er nå klar over at de lover som EU vedtar, står over de enkelte medlemslandenes lover. Det skal ikke mye fantasi til for å tenke seg et mulig lovforslag i fremtiden, som kunne si noe slikt som at «alle naturressurser innenfor EU-området skal forvaltes av unionen, til beste for unionen».

Hvordan har statsministeren da tenkt at Norges 2 prosent «medbestemmelse» skal kunne sikre at vi fortsatt ville ha råderetten over gassen, oljen, fisken, vannkraften osv.?

Hva er egentlig Stoltenbergs og Jaglands interesser, og hva er Norges interesser?

OLE Ø. KVALHEIM