Her er virkelighet slik at skolene kun mottar ca. 65% av hva offentlige skole får når man også tar med utgifter til bygg og husleie. Vi har i alle år hatt langt dårligere økonomiske kår enn andre skoler. Det har vært mulig å overleve p.g.a. foreldrenes innsats og lærernes lave lønninger. Økning av satsene i år kommer utelukkende fra det faktum at man har lagt om regnskapsrutinene i kommunene til KOSTRA, slik at vi nå for første gang får del i alle utgifter som tilsvarende offentlig skole har.

Tidligere har den kommunale regnskapsførsel vært så mangelfull at dette ikke har vært mulig. Her kan man også se at om den offentlige skole blir nedprioritert (noe jeg virkelig håper at den ikke blir) vil det virke inn på våre satser som da også ville bli lavere.

Privatskolene får som kjent en viss prosent av hva man bruker i offentlig skole. Denne prosenten er ikke økt. Så økningene i statsbudsjettet kommer ikke fordi regjeringen ønsker å øke bevilgningene til private skoler, men kun p.g.a. bedre regnskapsrutiner i kommunene. Denne økningen vil gjøre litt med den store forskjellen mellom offentlig— og privatskoledrift slik at de få foreldre som ønsker en alternativ pedagogikk eller livsyns- undervisning for sine barn får en reell mulighet til dette. Det er noe Norge er rettslig forpliktet til gjennom FNs menneskerettserklæringer.

DAG HORNTVEDT, FORBUNDSSEKRETÆR STEINERSKOLEFORBUNDET.