Til tross for dette bevilger storting og regjering seg et stort tillegg på toppen av de fordelene de har, bla. en pensjonsordning som ingen andre kan vise maken til. Her er ingen moderasjon, det gjelder bare dem som har minst fra før og som ikke tilhører noen pressgrupper.

Politikerne snakker så varmt om en rettferdig fordeling, men noen konkrete forslag kommer sjelden frem. Den sterke kronen gjør at våre eksportvarer blir dyrere, men den gir også lavere importpriser, som gir lavere prisstigning.

Da det er oljevirksomheten som er årsak til det høye kostnadsnivået og i tillegg det offentliges ofte ukritiske bruk av penger, er det etter min mening bl.a. følgende alternative løsninger:

1. Bruke mer oljepenger for å skaffe balanse i fastlandsøkonomien.

2. Kutte i offentlige administrasjonsutgifter, og siden det er fremtidens pensjonsutgifter som er det store problemet, sørge for at både offentlige og private grupper får samme plikter og rettigheter når det gjelder fremtidige pensjoner.

3. Fortsette samme linje som nå, slik at forskjellen på fattig og rik bare blir større.

Dersom flertallet på Stortinget virkelig mener noe med en bedre fordeling, så kunne de for eksempel foreslå en behovsprøving når det gjelder barnetrygd, kontantstøtte og barnehagebetaling. De beløpene en sparte inn, kunne en fordele på de gruppene som har størst behov for støtte.

ANTON J.G. SVANEVIK