BODIL K. SANDVIK, NTBStavanger

Kårstø-arbeiderne har tidligere fått medhold i både herredsretten og lagmannsretten. De mener de skal ha lønn fra de passerer hovedporten til Kårstø-anlegget, slik de alltid har fått.

Da Statoil endret oppmøtetidspunktet 1. september 1997, protesterte arbeiderne. Endringen innebærer at arbeiderne først får lønn fra det tidspunktet de ankommer stedet hvor de skal arbeide.

— Dette er en klar dom, og vi er fornøyde med at Høyesterett er kommet til samme konklusjon som oss, sier informasjonsleder i Statoil Nord-Rogaland, Kjell Varlo Larsen til NTB.

Arbeidstid Begge parter mener at arbeidsmiljøloven ligger til grunn for det arbeidsreglementet som gjelder på Kårstø. Uenigheten har dreiet seg om tolkningen av når arbeidstiden starter.

I loven heter det at arbeidstiden er den tid som arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiveren. Høyesterett mener at arbeidsoppgavene er de oppgavene som er definert i arbeidsavtalen.

I utgangspunktet gjelder ikke tid til reise til og fra arbeid som arbeidstid. I og med at arbeiderne ved Kårstø ikke står til disposisjon for å utføre arbeidsoppgaver på vei fra porten til arbeidsstedet, er dette ikke arbeidstid, konkluderer Høyesterett.

— Jeg vet ikke hvor mye dette utgjør i penger. Dette var først og fremst en prinsippsak for oss, sier Varlo Larsen. Han er glad for at saken endelig er over. Nå ønsker ledelsen ved Statoil- anlegget å få ordningen på plass.

— Men uansett ønsker vi at dette skal skje i dialog med de ansatte, sier informasjonslederen.

Urettferdig De ansatte mener at Statoil ikke kunne bruke sin styringsrett i denne saken. De har hevdet at arbeids- og tariffavtalene utelukker at Statoil kunne bruke styringsretten til å endre oppmøtested.

— Dette er dypt urettferdig, mener klubblederen i Norsk olje- og petrokjemisk fagforbund, NOPEF, ved Statoil Kårstø, Arvid Færaas. Han mener dette innebærer at arbeidere kan være på arbeid inntil 20 minutter før de får lønn.

Enkelte arbeidsplasser på anlegget ligger opp til 1,4 kilometer fra inngangsporten. Dette innebærer dessuten en diskriminering i forhold til funksjonærene på Kårstø, mener Færaas.

I alt 124 arbeidere gikk til sak mot arbeidsgiveren Statoil. Disse fikk medhold i Karmsund herredsrett i 1998. I mars 2000 stadfestet Gulating lagmannsrett dommen, som nå Høyesterett har gått imot. Partene i saken må betale saksomkostningene for alle instanser, fordi dette er en sak av prinsipiell karakter, mener Høyesterett.