Vi fremstilles som mer eller mindre holdningsløse på dette området, noe som ikke er korrekt.

Lederen etterlyser at vi opptrer som aktør i de samfunn vi opererer i. Og det er faktisk akkurat det vi gjør. De tider hvor internasjonalt næringsliv fraskriver seg ethvert ansvar utover det forretningsmessige, er for lengst forbi.

Vi har klare holdninger blant annet til menneskerettigheter, noe som er kjent også av myndighetene i de landene vi opererer i. Vi er også internasjonalt anerkjent som et selskap som tar det sosiale ansvar alvorlig.

En forutsetning for vår etablering av aktiviteter i et land er at det er i overensstemmelse med norsk utenrikspolitikk. Statoil startet sitt arbeid med utvikling av forretningsmuligheter i Iran etter at norske myndigheter hadde opphevet de skjerpede tiltakene for norsk næringslivs engasjement i Iran i juni 1999. Statoil hadde fulgt regjeringens oppfordring om å være tilbakeholdne i Iran. Regjeringen sa i sin begrunnelse at det var de «positive utviklingstrekk i Iran som er bakgrunnen for at en fra norsk side nå mener forholdene legger til rette for å normalisere forholdet til Iran også på næringslivsområdet.» EU-land har gitt uttrykk for samme holdning.

En annen viktig forutsetning er at vi skal kunne behandle våre lokale medarbeidere som vi gjør i vår del av verden. Blant annet skal det være mulig å ta dem med i beslutningsprosessen lokalt. Det innebærer i praksis at vi tar oss av våre ansatte også i tilfelle av overgrep. Samtidig kan det ikke forventes at vi opptrer som garantist for den samlede befolkningen i et gitt land.

Vi skal dessuten kunne praktisere våre holdninger overfor forretningsforbindelser og samarbeidspartnere. Med andre ord skal vår virksomhet i et land kontinuerlig avspeile de verdier vi står for. Dette har i seg selv en smitteeffekt på omgivelsene.

Vi er ikke så naive at vi tror vi alene kan endre et land fra dag til dag. Men vi er overbeviste om at vi sammen med andre internasjonale selskaper, som praktiserer samme holdninger, på lengre sikt har en virkning på de samfunn vi opererer i. Internasjonal samhandel og samarbeid har uten tvil en holdningsskapende virkning, som vi betrakter som positiv. Det samme gjør norske myndigheter og i den forbindelse også EU. Boikott og ultimative krav om endringer her og nå fører sjeldent til det ønskede resultat.

Kai Nielsen, informasjonssjef i Statoil