Hva må til for å få kabalen til å gå opp? Folket i nærmiljøet blir oppfordret til dugnad. Hvorfor har vi dugnad på offentlige bygg, eksempelvis skoler? Folket har vært på arbeid, betalt skatter og avgifter for at offentlig sektor skal ha og har midler til dette.

Hva skjer, det staute norske folk, ordner opp lokalt, fritiden går med til dugnad. Fritiden som de skulle hatt med familie og barn, går med til ulønnet svart arbeid for staten. En må ikke glemme at det arbeid som blir utført, er direkte undergraving av arbeid som skulle ha vært utført av næringslivet. Enkelte av dugnadsfolkene er fagpersoner som utøver sitt fagarbeid på dugnaden, noe som også vil være naturlig for den faglig utførelse. Utøver en fagperson sitt faglige arbeid i sitt private hjem, skal det beskattes.

Dugnad er flotte greier for selvopprettede lag og foreninger. Men, med en statsbinge som renner over med penger, som folket har fylt opp, skal de vel ha noen goder tilbake. Hadde situasjonen vært at den norske stat var raka fant, hadde situasjonen vært en annen. Den minste bonus folket i Norge burde få, var å slippe fremprovosert svart arbeid for staten, for å holde nede statlige utgifter.

Hvor ender alle disse penger, som staten tar inn med sparte utgifter, på statlig svart arbeid ?

Penger til drift og vedlikeholdsutgifter har de om de vil. Men, de ynder å sette folkevalgte i kommuner til å ta vanskelige valg med upopulære tiltak, pga. kutt i tilbakeføring av egne opprettede midler.

Hvor er skremmebildet med overopphetingen når dugnaden kommer inn. Statsbingen blir stadig mer overfylt, folket jobber gratis for staten. Statlig grådighetskultur er overopphetet, og den tar ingen ende. Staten må overføre mer av sitt formidable overskudd tilbake til det norske folk slik at det norske maskineri går mer knirkefritt.

Fremskrittspartiet vil styrke kommunens selvstyre. Den enkelte kommune skal få bedre styring med egen økonomi ved å forvalte sine inntekter, og bør ikke bli pålagt oppgaver fra staten uten at finansieringen av disse er sikret.

Arild Lyngholm