I sitt innlegg den 26.5. mener Magne Bortne at dette stemmer dårlig med en påstand satt fram i et annet innlegg samme dag. Det andre innlegget er signert Jan-Ove Fromreide som blant annet hevder at utlendinger er «overrepresentert i alvorlige kriminalsaker». Bortne mener dette betyr at en av oss bløffer. Den konklusjonen er det ikke grunnlag for, da vi uttaler oss om litt forskjellige forhold

Mens Fromreide uttaler seg generelt om utlendinger, (formodentlig mener han med dette utenlandske statsborgere som er dømt for kriminelle handlinger) uttaler jeg meg spesifikt om en mindre gruppe. Det vil si at våre påstander ikke nødvendigvis står i motstrid til hverandre.

Så til kildene: I NRKs debattprogram «Redaksjon 21» den 15. eller 16. april deltar blant andre lederen for Politiets fellesforbund, Arne Johannesen. Det er han som opplyser at ungdom med innvandrerbakgrunn er mindre kriminelle enn såkalt norsk ungdom. Det er dette jeg bringer videre i mitt innlegg. Min hensikt var å få fram nyanser i det som er en svært opphetet debatt, der det altfor ofte generaliseres.

Hvilke kilder Fromreide har må han selv gjøre rede for, men jeg antar det vil være mulig å bruke Statistisk sentralbyrås statistikker over domfellelser for å se om han har rett. Imidlertid kan en uttalelse av politidirektør Ingelin Killengreen støtte opp under hans påstander. Hun sier til Aftenposten at utlendinger ikke er spesielt mer kriminelle enn nordmenn, men at de er overrepresentert innen noen former for kriminalitet, særlig vold.

Det som er interessant i denne debatten er imidlertid ikke først og fremst statistikkene, men hvilke virkemidler som skal settes inn for å få bukt med kriminaliteten. Det er viktig for meg og Venstre å få fram at det er den enkelte lovbryter som skal straffes, og at mistenkeliggjøring av store grupper innvandrere virker mot sin hensikt. Kriminalitet og vold har mange årsaker, det kan være på grunn av ønsket om egen vinning, tidligere traumatiske opplevelser, for eksempel i krig, press fra organiserte kriminelle, eller misforstått «æresfølelse». Det som blir politikernes utfordring er å gripe tak i dette på en fordomsfri måte for å forebygge og bekjempe kriminaliteten. Da nytter det verken å stemple alle innvandrere kollektivt, eller å lukke øynene.

AV JAN KENNETH STAVENES,

STYREMEDLEM I BERGEN VENSTRE