— Vi vil vurdere om vi skal anke dommen, sier konstituert statsadvokat Arild Dommersnes til NTB. Han er prosessfullmektig for staten, som er dømt til å betale erstatningen.

Dommersnes sier at han ikke er overrasket over dommen, men viser til at erstatningen bare er en tidel av hva fetteren og hans familie opprinnelig krevde.

NTB