Direktoratet for brann og elsikkerhet (DBE) betaler helikopterslokkingen, og har brukt hele sitt 2003-budsjett på 700.000 kroner alt før beredskapssesongen starter 1.mai. Regjeringen har lovet ekstrabevilgninger.

Staten må også ta ekstraregningen forårsaket av deltakelsen til Sivilforsvaret og Sjøforsvaret.

Brannsjef Helge Eidsnes i Bergen vil ikke før om et par uker ha oversikt over hva den omfattende innsatsen i påskehelgen vil koste Bergen kommune.

Fem store branner krevde store ekstraressurser. I tillegg påløper det utgifter til forpleining og ødelagt slokkeutstyr, påpeker Eidsnes.

Mens det i Bergen var fem store gress— og skogbranner, har det vært 11 hittil i april på Sotra. Brannsjef Bjørn Olav Paulsen i Fjell og Sund sier til NRK Hordaland at brannene har kostet over 100.000 kroner.

BKK mistet to lavspenningsstolper i skogbrannen på Hjelteryggen. Å erstatte de kreosotbehandlede trestolpene koster 30.000 - 35.000 kroner, opplyser Magne Fjell, distriktsleder for BKKs linjenett.

Fjell bekrefter at det var en orrfugl som var årsak til lyngbrannen på Ekerhovd på Sotra 2.påskedag. Fuglen kortsluttet ledninger, tok fyr og falt som en fakkel ned i den knusktørre lyngen.