— Dette er blodig urettferdig overfor bergenserne, sier finansbyråd Trond Tystad (Ap).

Hele 460 millioner kroner mer mener byrådet bergenserne har krav på fra staten. Nå vil byrådslederen og finansbyråden bruke mye av sin energi på å overtale politikerne i Oslo til å gjøre noe med urettferdigheten.

— Det er riktig ille at Bergen, som har oppgaver som by, får mindre enn en gjennomsnittskommune. All fornuft skulle tilsi at vi skulle ha mer enn gjennomsnittet. Vi har store rusproblemer og oppgaver som motor for næringslivet på Vestlandet, sier Tystad.

Gir penger til andre

Årsaken til at Bergen kommer dårligere ut enn andre kommuner er flere. For det første rammes byen av regler som skulle jevne ut forskjellene mellom kommuner som får inn mye i skatt, og kommuner som får lite.

I 2001 betalte hver bergenser 15.726 kroner i skatt. Det er to prosent mer enn landsgjennomsnittet, men ikke høyt nok til at kommunen kommer unna utjevningsreglene. Bare kommuner som ligger 10 prosent over landsgjennomsnittet, slipper å være med i en runde der staten tar og gir tilbake. Etter den runden beholdt Bergen kun 95 prosent av inntektene. Det ga et «tap» for bykassen på 245 millioner kroner. Sagt med andre ord, så overførte hver bergenser 1069 kroner til andre kommuner i 2001.

— Dette viser hvor galt systemet er. Vi sender ut over 1000 kroner per bergenser, mens kommuner som får inn mer i skatt enn oss slipper å sende fra seg penger, sier Tystad.

Taperbyen Bergen

Bergen får heller ikke nyte godt av de ulike tilskuddsordningene staten opererer med. Samlet i en pott utgjør disse tilskuddene hele fem milliarder kroner.

Dersom pengene ble fordelt likt til alle innbyggerne, ville hver bergenserne fått 1007 kroner. Men pengene fordeles ikke likt, Bergen får kun 160 kroner per hode.

Det er Nord-Norge, Oslo og utkant-Norge som kan meske seg med flest penger fra tilskuddspotten.

Alt i alt gjør skattesystemet og tilskuddspolitikken Bergen til en taperby. Byrådsavdelingen har regnet ut at hver bergenser samlet «taper» rundt 2000 kroner per innbygger på at regler og ordninger er som de er. Dersom alle innbyggerne fikk like mye, uansett hvor i landet de bodde, ville Bergen by hatt 460 millioner kroner mer å rutte med.

— Det er rimelig at staten driver en viss form for utjevning. Men det er feil når systemet dømmer Bergen til fattigdom. Hadde vi hatt 460 millioner kroner mer, da hadde vi sluppet underskuddet og vi kunne styrket skole og åpen omsorg, sier Tystad.

I to år har byrådet arbeidet med å få frem fakta som underbygger påstandene om at Bergen kommer så dårlig ut. Omsider har bergenspolitikerne fått aksept for at byen kommer dårlig ut når statens milliarder fordeles.

— Når stortingspolitikerne og regjeringsmedlemmer erkjenner at noe er galt, så forventer jeg en handling. Handling som monner, og ikke bare lapper på et dårlig system, sier Tystad.