Dette er det hårreisende at det norske folk har godtatt. Det viser seg at det er få land i Europa som har så store forskjeller mellom de flinkeste og svakeste i klassen som Norge, dette med ett av de mest sosialistiske skolesystemene. Likhetsskolen er faktisk brudd på norsk lov. I norsk lov står det at som foreldre er man juridisk ansvarlig for sine barns opplæring og oppdragelse, hvordan kan man være personlig ansvarlig for noe som staten bestemmer for deg? I dag har norske foreldre ikke en reell valgfrihet for sine barns utdanning. Bare hvis du har spesielle religiøse eller pedagogiske preferanser skal du få velge skole for dine barn. Hvorfor i all verden skal ikke folk få velge å gå på en alternativ skole med helt vanlig pedagogikk, uten at staten skal eie den? Kanskje er det noe i uttalelsen om Norge som den siste sovjetstat. Jeg oppfatter dette som diskriminering av meg som ikke har noen spesiell trosretning eller pedagogisk interesse. Jeg ønsker bare at mine fremtidige barn skal få en best mulig utdannelse, og det tror jeg at jeg er den beste til å avgjøre, ikke staten. Jeg tror det er på tide at staten slutter å være alt for alle, men lar folk tenke selv!

LINDA EMILIE ELLINGSEN

HORDALAND UNGE HØYRE