— Jeg har selv opplevd kampen og hverdagen til en rusmisbruker. Min kjære bror ble bare 29 år gammel. Han døde av overdose høsten 1999, bare en måned etter han kom ut fra Bergen Kretsfengsel, forteller Alvær.Gruppen hun skal starte har sitt første møte onsdag 14. mars. Denne gruppen vil bli veiledet av Alvær og en annen søster av en rusmisbruker.Alvær oppfordrer alle som har lyst til å være med i søskengruppen om å kontakte Landsforeningen mot stoffmisbruk i Bergen på telefon 55 56 32 61.