Skipet kommer på den nette sum av 35 millioner dollar, eller 262.5 millioner kroner. I tillegg skal nykommeren i Danmarkslinjen oppgraderes. Medregnet oppgradering og kostnader til selve prosjektet, stiger investeringene med ytterligere 112,5 millioner kroner.

Skipet skal eies av Nordsjøferger KS som nå er under etablering. Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane har sikret seg forretningsføreravtale med eierselskapet. Skipet skal føre norsk flagg (NOR) og være hjemmehørende i Bergen.

Hun er på 31.360 bruttotonn og blir det største skipet som noen gang har seilt i fast linjefart på Bergen.

Det som nå gjenstår er at kapitalinnhentingen i eierselskapat Nordsjøferger KS blir sikret. I alt skal selskapet ha inn 120 millioner kroner. Etter hva Bergens Tidende har grunn til å tro, var tegningsbeløpet kommet opp i cirka 70 millioner kroner før Color Group kjøpte sine BNR-aksjer. Om noen har trukket tegningene etter raidet er uvisst, men ryktene går på at en eller flere investorer har trukket seg.

Informasjonsdirektør Atle Kvamme i BNR opplyser at minste tegningsbeløp i Nordsjøferger KS er 1,2 millioner kroner. Det garanteres for en avkastning på 15 prosent. Kvamme mener at dette bør være en sikker og attraktiv investering. Han håper næringslivet og privatpersoner i Bergen kjenner sin besøkelsestid og støtter opp om prosjektet etter at Fjord Line nå er reddet som lokal fergeoperatør.