«Den største trusselen mot miljøet i Bergen kommer fra bileksos og trafikkstøy ...»

Kommunalråd for byutvikling Anna Elisa Tryti, kronikk i BT 5. september 1995.

«Det vil være feigt bare å henvise videre til fylkespolitikerne når folk klager på dårlig kollektivtilbud og enda verre luftkvalitet.»

Gunn-Vivian Eide, debattinnlegg 31.desember 1998

Tidlig på 90-tallet satte kommunalråd Anna Elisa Tryti miljøbyen Bergen på dagsordenen.

Hun fikk Arbeiderpartiet til å gå inn for bybane. Dessuten lanserte hun ideen om veiprising og økte bompenger som et tiltak mot luftforurensning.

Et dypdykk ned i Bergen kommunes og Bergens Tidendes arkiver har også ført oss tilbake til bystyremøtet 24. november 1997.

Av agendaen å dømme var det en historisk dag for miljøet i Bergen. Da vedtok Bergen bystyre en tiltaksplan for å redusere luftforurensningen i byen.

— Jeg husker det tok tid å få frem saken. Og alle partiene stilte med forslagslister på en side hver, sier Gunn-Vivian Eide. Som kommunalråd for byutvikling var hun øverste ansvarlig for miljøet.

— Men, sukker Venstre-kvinnen som i dag er legestudent, - nesten ingenting er blitt fulgt opp av kommunen.

Planen ble presentert i BT dagen etter bystyremøtet under tittelen: «Luftige løfter fra bystyret». Og referatet avslører at det manglet ikke verken på gode løfter eller god vilje. 27 talere hadde ordet i debatten.

Og da det endelig ble klart for votering lå det hele 28 sider med forslag på ordfører Ingmar Ljones sitt bord. Han brukte 40 minutter på å manøvrere bystyret gjennom en komplisert votering:

Dette er deler av tiltakslisten:

Delvis gjennomførte tiltak

n Ulovlig forbrenning av avfall på byggeplasser møtes med straffereaksjoner.

n Kommunalt ansatte kan forskyve arbeidstiden på dager med forurensning for å dempe rushtrafikken. Andre offentlige etater oppfordres til å gjøre det samme.

n Temperaturen på kommunale kontorer skal ikke overstige 20 grader.

n Brostein i flest mulige gater.

n Busser, drosjer og kommunale kjøretøy skal bruke gass som drivstoff.

Ikke gjennomførte tiltak

n Kommunens ansatte skal betale parkeringsplassene sine selv.

n Varslingstavler for forurensningsnivået plasseres langs innfartsårene i Bergen.

n En kollektivfil i hver retning på fire felts motorveier inn til sentrum.

n Tvangsparkering av halve bilparken på dager med stor forurensning, dataparkering eller oddetallsparkering.

n Stenge de meste utsatte gatene for biltrafikk på utsatte dager.

n Vurdere å la biler med mer enn tre personer kjøre gratis gjennom bompengeringen.

Ikke vedtatte forslag

n Sentrum stenges for biltrafikk på dager med høy forurensning.

n Telefonisk varsling til de 25 største energibrukerne med oppfordring om å skifte fra olje til elektrisitet i forurensningsperioder.

n Bruke storbymidler til sykkelskur og andre tiltak for syklister.

Gjennomførte vedtak

— Kommunens biler skal kjøre piggfritt.

— Ordningen med ungdomskort skal også omfatte studenter.