Malingsslitt og en smule forsømt, men solrikt og fredelig ligger barndomshjemmet til Jim Hilleren på Søre Haugland vest på Askøy.

Opprinnelig var dette våningshuset til en landbrukseiendom. Men ingen har drevet jorden på Hilleren siden en gang på 60-tallet. Det siste året har huset stått tomt.

I fjor sommer søkte Jim Hilleren og søsknene hans om å få skille ut tomten der bolighuset står og selge det til en nevø.

Klarsignal fra kommunen

Verken landbrukskontoret på Askøy, fylkesmannens landbruksavdeling eller kommuneadministrasjonen har innvendinger til tomtesalget.

Det har imidlertid Hordaland Vegkontor.

Striden om tomtesalget på Hilleren har nå spisset seg såpass til at saken trolig havner på fylkesmannens bord.

Problemet er at Hillerens hus står midt i traseen til en planlagt utbedring av riksveg 562 over Askøy. I 30 år har planen ligget der, uten at vegkontoret har klart å gjennomføre utbedringen.

Heller ikke står Hauglandstraseen på vegplanen frem til 2011. Men vegkontoret motsetter seg å skille ut tomten, fordi det å endre statusen fra våningshus til boligeiendom vil øke verdien på huset og dermed gjøre det dyrere for staten å ekspropriere.

Aksepterer byggeforbud

— Vi vet at her ikke kan bygges på eller bygges nytt. Veiplanen gjør det umulig, sier Jim Hilleren og legger til: - Det ber vi heller ikke om. Alt vi har søkt om er få selge barndomshjemmet vårt. Jeg synes det er urimelig at vegkontoret skal motsette seg det.

Dersom fylkesmannen gir vegkontoret medhold, vurderer Hilleren å gå til rettssak. Alternativet er å akseptere at barndomshjemmet skal stå tomt eller bare utleid i årevis fremover.

Fortsatt aktuell

— Hvor lenge skal en gammel veiplan få båndlegge privatfolks grunn? Spørsmålet går til Odd Høydalsvik, senioringeniør ved Hordaland Vegkontor.

— Denne traseen er fortsatt like aktuell, selv om utbyggingen ikke er gjennomført. Riksveg 562 regnes som hovedveien på Askøy. Forbi Haugland er veien ganske smal og svinget og trenger utbedring. Vi er opptatt av ikke å påføre storsamfunnet ekstrautgifter den dagen veien skal bygges. sier Høydalsvik.

— Men siden traseen heller ikke står på veiplanen til 2011 kan det altså gå over 40 år fra planen er vedtatt til noe skjer. Stemmer ikke det?

— Vegplanen kan bli revidert underveis. Jeg vil ikke avskrive denne planen som foreldet, understreker Høydalsvik.

HUS I VEIEN: Den planlagte nye veien over Haugland går tvers gjennom hagen til Jim Hillerens barndomshjem. Den 30 år gamle veiplanen blir nå brukt for å hindre at Hilleren selger huset til sin nevø.
FOTO: VEGAR VALDE