debattÅge R. Rosnessentralstyremedlem SV

Etter SVs mening fjernes lokal folkevalgt styring av sykehusene. Inn kommer mer markedsstyre, og dessuten åpnes det for større innslag av private og kommersielle løsninger.

Arbeiderparti-regjeringen bidrar med dette til å bygge ned det solidariske helsevesenet, som flere generasjoner har bygd opp. Ikke rart Ap kun får støtte fra Høyre og Fremskrittspartiet, mens fagorganiserte og brukere fortviler.

I lovforslaget går det frem at styrerepresentantene ikke skal forholde seg til politiske organer, at sykehusene skal kunne danne aksjeselskaper med og kjøpe tjenester av private. Dette er markedsreformer som er prøvd i andre land. Erfaringene er at dette fører til mindre trygghet for pasientene, mer byråkrati og økte kostnader i spesialisthelsetjenesten. SV vil at sykehusene fortsatt skal være en del av offentlig forvaltning. Det må fortsatt være mulig for folkevalgte å fatte beslutninger om driften av helsetjenester. Velgerne kan skifte ut politikerne, men ikke styremedlemmene. Helse er et knapphetsgode. Da kan ikke markedet løse fordelingen.